برنامه ۸ ترمی کارشناسی مهندسی نساجی ورودی ۹۶ و ماقبل

برنامه 8 ترمی ورودی 96 و ماقبل در دو برنامه الف و ب در فایل پیوست قابل مشاهده است. 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹