اختتامیه جشنواره فن آفرینی در صنعت نساجی به همراه تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین جشنواره فن آفرینی در صنعت نساجی به همت انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران و با حمایت مجموعه نگین رز برگزار می شود. اختتامیه این جشنواره که همراه با تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، در تاریخ یک شنبه 97/09/25 ساعت 15:30 برگزار می شود.

اهداف این جشنواره برقراری پلی میان دانشگاه و صنعت و همچنین ایجاد خلاقیت بیشتر و انگیزه به جوانان کشور است.

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹