نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش

روز دوشنبه 1397/08/21 نکوداشت مقام علمی دکتر محمد حقیقت کیش در آمفی تئاتر مهندس سادات در دانشکده نساجی برگزار شد. جمع کثیری از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگر دانشکده های مهندسی نساجی کشور، بزرگان صنعت نساجی، دانشجویان فعلی و سابق آقای دکتر حقیقت کیش در این مراسم شرکت کردند و در پایان سالن سمعی و بصری دانشکده مهندسی نساجی به نام "سالن سمعی و بصری محمد حقیقت کیش" مزین شد.

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶