معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مرکز بین المللی زبان دانشگاه به سایت campus.aut.ac.ir/fa  مراجعه فرمایید.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹