قابل توجه افراد غایب در مصاحبه دکتری

متقاضیان دکتری که در جلسه مصاحبه نتوانستند شرکت کند اطلاعات تکمیلی را در فایل ضمیمه ملاحظه فرمایند.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹