طرح منتخب شرکت اینوکرد کشور پرتغال

بر اساس اعلام شرکت اینوکرود کشور پرتغال طرح آقای دکتر منتظرو خانم دکتر حریفی به عنوان طرح برنده با عنوان " جلوگیری از زردشدن پشم در مواجه با حرارت با گذشت زمان" انتخاب شده است. موفقیت ایشان را به آنها تبریک می گوییم.ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷