قابل توجه داوطلبان دکتری نساجی در سال تحصيلی ۹۸-۹۷

اطلاعات مورد نیاز برای داوطلبان دکتری نساجی در سال تحصیلی 97-98 از قرار زیر است:

زمان مصاحبه برای هر دو گرايش روز 97/3/28 از ساعت -/8 و روز 97/3/29 جهت دواطلبانی که در روز مصاحبه در دانشگاه دیگر مصاحبه دارند ( با ارائه مستندات ) می باشد. محل مصاحبه دفتر دانشکده واقع در طبقه اول دانشکده، خواهد بود. چنانچه تغییراتی در روند و يا زمان مصاحبه صورت پذیرد از طریق سايت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن ليست اسامی همراه با برنامه زمان بندی شده متعاقبا" در سايت دانشکده اعلام خواهد شد. 

اطلاعات تکمیلی در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸