یاریگران زلزله زدگان کرمانشاه

بر اساس اطلاعاتی که یکی از اساتید دانشکده مهندسی نساجی در خصوص شرایط سخت زلزله زدگان در فصل زمستان در اختیار همکاران دانشکده قرار دادند،  در تاریخ ۴ دی ماه پیشنهاد تشکیل کمپینی در دانشکده جهت تهیه و نصب کانکس برای مناطق زلزله زده مطرح شد. بدنبال این پیشنهاد و با همت جمعی اساتید، کمک ها به منظور تهیه کانکس برای  مناطق زلزله زده جمع آوری و در تاریخ ۲۴ دی ماه، ۷ دستگاه کانکس خریداری شد که از این تعداد، ۴ دستگاه  برای سرپناه خانواده های نیازمند و ۳ دستگاه با کاربری مدرسه در محل نصب شد.

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰