دومین دوره ی آموزشی کوتاه‌مدت "مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بین‌المللی صنایع مد پوشاک و کالاهای جانبی"

دومین دورهی آموزشی کوتاه‌مدت "مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بین‌المللی صنایع مد پوشاک و کالاهای جانبی"، زیر مجموعه‌ی دوره‌ی مشترک MBA دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی مد آرت فرانسه برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی را در فایل پیوست ملاحظه فرمایید.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴