فراخوان جامعه متخصصین نساجی ایران به منظور ارتباط بیشتر فارغ التحصیلان و صاحبان صنایع

جامعه متخصصین نساجی ایران در نظر دارد به منظور ایجاد ارتباط میان فارغ التحصیلان محترم و صنعتگران فعال در زمینه تحقیقاتی آنها، چکیده پایان نامه های آنان را جمع آوری کند. برای اطلاعات تکمیلی به ضمیمه مراجعه کنید. 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶