برگزاری دوره مشترک آموزشی با دانشگاه مدآرت فرانسه

دوره ی آموزشی کوتاه مدت مدیریت اجرایی در تجارت بازار بین­المللی صنایع، مد، پوشاک و کالاهای جانبی با همکاری دانشگاه

صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مدآرت فرانسه آغاز به کار خواهد کرد. اطلاعات تکمیلی در ضمیمه قابل مشاهده است.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳