نتایج اعلام گرایش دانشجویان ورودی ۱۳۹۴

نام پذیرفته شدگان گرایش های مختلف دانشجویان ورودی 1394 در ضمیمه آورده شده است.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱