اطلاعات تکمیلی در خصوص امتحان وروردی کارشناسی ارشد

متقاضیان محترم شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد

 

طی آخرین اطلاع اخذ شده، آزمون شامل مجموع 150 سوال و به مدت 180 دقیقه می باشد. جزییات سوالات در فایل ضمیمه آورده شده است. 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳