برنامه درسی جدید کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

جزییات دروس برنامه جدید تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) مهندسی نساجی در گرايش­هاي الیاف، شیمی و رنگ، فناوری، ساختارهای نانو لیفی، مدیریت تولید و پوشاک در فایل پیوست ضمیمه شده است.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶