انتخاب طرح پژوهشی "تدوین برنامه جامع راهبردی صنعت پوشاک کشور" به عنوان طرح پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت

طرح پژوهشی "تدوین برنامه جامع راهبردی صنعت پوشاک کشور" به عنوان طرح پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش سال 1395 انتخاب شد. این طرح تاثیرگذار در تصمیم گیری های کلان در آینده صنعت پوشاک کشور، در دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی انجام شده است. مجریان طرح دکتر لطیفی و دکتر باقرزاده، همکاران طرح دکتر مرآتی و دکتر صادقی و پژوهشگران طرح دکتر پاکروان، دکتر حاجیانی، دکتر ضیغمی، دکتر معماریان، مهندس قاسم خواه و مهندس اسدی کنی هستند.

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴