تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی با حضور نمایندگان هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه، آمفی تئاتر مهندس سادات دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان نمایندگان هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران آقایان دکتر علیمردان شیبانی، محمدمهدی رئیس زاده، محمدعلی عامری، محمدکاظم عمید و سید شجاع الدین امامی رئوف بود. در این همایش که با همت دانشجویان انجمن علمی دانشکده مهندسی نساجی انجام گرفت از دانشجویان برتر دوره کارشناسی تقدیر به عمل آمد. اسامی دانشجویان برتر، در ضمیمه آورده شده است. 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵