اطلاعيه ها

زمان بندی سمینار کارشناسی ارشد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

نتایج نهایی تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

رویه جدید انجام پروژه کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

فرم پیشنهاد پروژه دانشجویان ارشد

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي