اطلاعيه ها

زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

اطلاعات مورد نیاز داوطلبان دکتري ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

اطلاعات تکمیلی در خصوص امتحان وروردی کارشناسی ارشد

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

رویه جدید انجام پروژه کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

سیلابس ورودی ۹۴ و ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي