اطلاعيه ها

اطلاعات تکمیلی در خصوص امتحان وروردی کارشناسی ارشد

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

رویه جدید انجام پروژه کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

سیلابس ورودی ۹۴ و ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

فرمهای مورد نیاز ثبت نام کارشناسی ترم دوم ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

برنامه درسی جدید کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي