اخبار

طرح منتخب شرکت اینوکرد کشور پرتغال

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

یاریگران زلزله زدگان کرمانشاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع Electrospun Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي