اخبار

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع Electrospun Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

برگزاری دوره مشترک آموزشی با دانشگاه مدآرت فرانسه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

مسابقه طراحی لوگویی واحد برای کلیه کنفرانس های ملی نساجی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي