اخبار

فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

برگزاری دوره مشترک آموزشی با دانشگاه مدآرت فرانسه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

مسابقه طراحی لوگویی واحد برای کلیه کنفرانس های ملی نساجی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي

برگزیده شدن آقای پروفسور آرامی در مجموعه یک درصد دانشمندان برتر جهان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نساجي