كارگاه بافندگی حلقوی تاری

كارگاه بافندگی حلقوی تاری

  • معرفي

بافندگی حلقوی تاری نوعی ازبافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که که در راستای عمود(تار)قرارگرفته است.

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.

 

نحوه تماس : داخلي 2612

محل كارگاه : طبقه 7،شماره 706

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

راشل

RASCHEL

کارل مایر

KARL MAYER

RML6F

آلمان غربی

picture

عرض این دستگاه 120 سانتی متر(20/1 متر) گیج آن 24 سوزن در  دو اینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن 6 عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع فنری می باشد.  این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است.این دستگاه مجهز به رگولاتور غیرفعال اتوماتیک وسیتم برداشت آن مداوم است.

                                                                 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کتن

KETTEN

کارل مایر

KARL MAYER

KL4

آلمان غربی               

Picture

عرض این دستگاه 110 سانتی متر (10/1 متر) وگیج آن 28 سوزن دراینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن 4 عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع فنری می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است. این دستگاه مجهز به رگولاتور غیرفعال اتوماتیک وسیتم برداشت آن غیرمداوم است.

 

                                                           

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

راشل

RASCHEL

کارل مایر

KARL MAYER

KDR3

آلمان غربی            

Picture

این دستگاه از انواع ماشین راشل ،دومیله سوزن است. عرض این ماشین 70 سانت متر وگیج آن 18 سوزن دراینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن 4 عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع زبانه دار می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است .

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

راشل

RASCHEL

لیبا

LIBA

RAC0P-TR-8F

آلمان غربی            

Picture

این دستگاه مجهز به سوزن مرکب می باشد. عرض آن 40 سانتی متر وگیج آن16 سوزن در دو اینچ است.حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در این ماشین6عدد می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

چله پیچی

WINDING

کارل مایر KARL MAYER

_

آلمان غربی

Picture

این دستگاه با ظرفیت قفسه 160بوبین جهت پیچیدن چله های به قطر 8 ؟که مورد استفاده در ماشین آلات این کارگاه می باشد موجود است.