كارگاه بافندگی حلقوی پودی

كارگاه بافندگی حلقوی پودی

زهرا خرم طوسي

تکنسین: حسین مولوی

  • معرفي

بافندگی حلقوی پودی نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که در راستای افق(پود)قرارگرفته اند. 

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

سرپرست كارگاه : مهندس زهرا خرم طوسی 

مدرس كارگاه : مهندس زهرا خرم طوسی 

نحوه تماس : داخلي 2640 

محل كارگاه : طبقه همکف،شماره 010 

 

 

 

 

نام دستگاه 

شركت سازنده 

مدل دستگاه 

كشور 

گردباف

Circular Knitting

کرکلند

KIRKLAND

DJK' 48P

انگلستان

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دو سیلندر ژاکارد و دارای 48 ابزار است.تعداد سوزن های ماشین    2096 عدد ، گیج آن 22 سوزن در اینچ و قطر دهنه 30 اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت تسمه‌اي است. مصارف عمده آن لباس ورزشی،پیراهنی(زنانه،مردانه)،پرده ای و... می باشد.

 

                                                           

نام دستگاه 

شركت سازنده 

مدل دستگاه

كشور

گردباف

Circular Knitting

نی شیو

NISHIO

ساکورا

ژاپن

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دو سیلندر ژاكارد و دارای 24 ابزار است.تعداد سوزن های ماشین 1248عدد ، گیج آن 14 سوزن در اینچ و قطر دهنه 28 اینچ می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف

Circular Knitting

فوکت

FOUQUET

Sinker Wheel

آلمان غربی

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک سیلندر ژاکارد و دارای 6 ابزار است.تعداد سوزن های ماشین 936عدد ،گیج آن 12 سوزن در اینچ و قطر دهنه 30 اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت تسمه‌اي و انباره ای است. مصارف عمده آن موکت،پارچه لباسی،حوله ای، آستري کاپشن،روکش صندلی اتومبیل و...می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف

Circular Knitting

TEXTIMA

_

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک روسیلندر و دارای 96 ابزار است.تعداد سوزن های ماشین 1680عدد ،گیج آن 18 سوزن در اینچ و قطر دهنه 30 اینچ می باشد. سیستم تغذیه این ماشین مثبت انباره ای است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

جوراب بافی

Hosiery Knitting

استا

ESTA

JU-3

آلمان

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه دوبله سیلندر (دو سیلندر استوانه ای) و دارای ابزار است. تعداد سوزن های آن 144عدد و قطر دهنه  3.5 اینچ می باشد.از این ماشین برای بافت ژاکاردهای معمول و نیز بافت مخصوص دوبله سيلندر استفاده می شود،برای این منظور در آن از سوزن دو سرزبانه دار استفاده شده است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

جوراب بافی Hosiery Knitting

_

_

ایران

{#myemotions_dlg.cool}

این دستگاه یک سیلندر و دارای یک ابزار است. تعداد سوزن های آن 120عدد و قطر دهنه  3.5 اینچ می باشد.این ماشین مجهز به سیستم ژاکارد است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف برقی

Electrical Flat Knitting

تکستیما

TEXTIMA

DXV 5481/2 7/120 E

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

گیج این دستگاه 7 سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن 120 سانتی متر  می باشد.مصارف آن بلوز، ژاكت، شال و... است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف

Flat Knitting

سانتاگوستینو

SANTAGOSTINO

_

ایتالیا

 

 


گیج این دستگاه 10 سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن 100 سانتی متر  می باشد. این ماشین پس از خرید مجهز به سیستم الکترونیکی جهت جابجایی کشو آن شده است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف

Flat Knitting

کوپو

COPPO

_

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}

ازاین دستگاه 5 عدد و با گیج های 10،8،7،5 و 12 سوزن در اینچ در کارگاه موجود است.عرض سیلندر آن 100سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف

Flat Knitting

تکستیما

TEXTIMA

DXV 5481/2 7/120 E

آلمان شرقی

{#myemotions_dlg.cool}

گیج این دستگاه 5 سوزن در اینچ وعرض سیلندر آن 120 سانتی متر  می باشد.از این ماشین به تعداد 3 عدد در کارگاه موجود است.