كارگاه ریسندگی الیاف كوتاه

كارگاه ریسندگی الیاف كوتاه

سعيد شيخ زاده نجار

  • معرفي

ریسندگی الیاف كوتاه شامل کلیه عملیاتی است که بر روی الیاف پنبه والیاف مصنوعی مشابه پنبه(از جهت طول) انجام می‌شود تا آن را تبدیل به نخ یک لای ریسیده شده کند. ریسندگی الیاف كوتاه در سه سیستم فاستونی،نیمه فاستونی و پشمی قابل انجام است. 

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.

سرپرست كارگاه : مهندس سعید حمزه

تكنسين كارگاه : علي ابراهيمي

مدرس كارگاه : دكتر سعيد شيخ زاده نجار،

نحوه تماس : داخلي 2669

محل كارگاه : طبقه 1- (زير زمين)

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

خط حلاجي

ريتر Rieter

2002

سويس

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

خط حلاجي

ساكولاول

1958

امريكا

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

كاردينگ

ريتر

2002

سويس

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

كاردينگ

ساكولاول

1958

امريكا

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

كاردينگ

OKK

1967

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

چند لاكني

 

2002

سويس

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

بالشچه

ساكولاول

1958

امريكا

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

شانه

ساكولاول

1958

امريكا

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سال ساخت

كشور

فلاير (نيمتاب)

ساكولاول

1958

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رينگ

ساكولاول

1958

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رينگ

ساكولاول

1958

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رينگ

ساكولاول

1958

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

رينگ

مارزولي