آزمايشگاه بيو­تکنولوژي

آزمايشگاه بيو­تکنولوژي

رضا محمدعلي مالک

  • معرفي

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دکتر مالک

شماره تلفن تماس: 64542662-021  

مسئول آزمايشگاه: خانم مقدسيان

شماره تلفن تماس: 64542601- 021

موقعيت آزمايشگاه: طبقه چهارم شماره 417 

 

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده

اسپکتروفتومتر UV-Visible

21 DUV Spectronic

Milton Roy 

شرح دستگاه: با استفاده از اين دستگاه مي­توان جذب محلولها رادر محدوده مرئي و فرابنفش طيف مرئي (nm 1000- 200) اندازه­گيري نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

اتوکلاو

110 N

صنايع پزشکي ايران

 

 

شرح دستگاه: اين دستگاه در فشار 5/1 – 8/1 اتمسفر و همزن حرارتي معادل C ° 127براي كاربردهاي آزمايشگاهي- تحقيقاتي جهت استريل لوازم شيشه­اي تنضيم مي­شود.

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

سانتريفوژ

universal

پارس آزما

 

 

شرح دستگاه: از اين دستگاه به منظور جداسازي ذرات معلق در محلول­هاي امولسيون استفاده مي­شود.

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

آب مقطر گيري (تقطير)

پرسيزن

شيمو­لاب­

   

 

شرح دستگاه: با استفاده از اين دستگاه در ساعت بين 3 تا 8 ليتر آب مقطر تهيه مي­شود.

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

آون

 

 

 

 

شرح دستگاه: اين دستگاه داراي تايمر و ترموستات گازي است و از دماي 50 تا °C250 را كنترل مي­نمايد. از آون به منظور خشك كردن لوازم شيشه­اي، آزمايشگاهي و تركيبات جامد استفاده مي­گردد.