آزمايشگاه تحقيقاتي آنالیز حرارتی

آزمايشگاه تحقيقاتي آنالیز حرارتی

محمد کريمي

  • معرفي

آزمايشگاه ميکروسکوپ الکترونی در سال 1380 با اهداف فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام آزمونهای پيشرفته در پروژه­های تحصيلات تکميلی تشکيل گرديد. همچنين در اين آزمايشگاه همکاري­های مفيدی با ساير مراکز تحقيقاتی و دانشگاه­های کشور انجام گرديده است که بر اساس آن خدمات متقابلی نيز دريافت شده است. در اين آزمايشگاه دستگاه­های SEM  ، DMA ، DSC و FTIR موجود مي­باشد که خدمات لازم جهت انجام آزمون­ها و تحليل آنها به متقاضيان ارائه مي­گردد.با استفاده از تجهيزات موجود در آزمايشگاه مي­توان ويژگي­هايي چون رفتار حرارتي, رفتار ديناميکي _ حرارتي, مشخصه­هاي شيمياي و تغييرات ساختار شيميايي در طي فرآيند براي موادي چون الياف و پليمرها را مورد بررسي قرار داد.   

 

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دکتر کريمي

شماره تلفن تماس: 64542667

مسئول آزمايشکاه: خانم مهندس رجبيان

شماره تلفن تماس: 64542667

موقعيت آزمايشگاه: طبقه سوم شماره 316

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده 

DMA

DMA 2980

TA Instruments

    {#myemotions_dlg.cool}

 

 

 

 شرح دستگاه: 

با استفاده از اين دستگاه مي­توان رفتار ديناميکي _ حرارتي مواد چون پليمرها و الياف را اندازه­گيري نمود.

 

 

 

نام دستگاه 

مدل 

شرکت سازنده

DSC

DSC 2010

TA Instruments

تجهيزات جانبي:

سل استاندارد

 

   

{#myemotions_dlg.cool} 

 

 

 شرح دستگاه: 

با استفاده از اين دستگاه مي­توان رفتار حرارتي مواد چون پليمرها و الياف را اندازه­گيري نمود.

 

 

 

نام دستگاه

مدل

شرکت سازنده

FTIR

NEXUS 670

Nicolet

تجهيزات جانبي:

Beam Condenser- ATR_ FTIR

 

مشخصه­ هاي دستگاه:

 

{#myemotions_dlg.cool} 

 

شرح دستگاه: 

با استفاده از اين دستگاه مي­توان  مشخصه ­هاي شيمياي مواد از جمله پليمرها و الياف را اندازه­گيري و تغيير در ساختار شيميايي آنها را در طي فرآيند­ها بررسي نمود.