آزمايشگاه رنگ همانندي

آزمايشگاه رنگ همانندي

سيد حسين اميرشاهي

  • معرفي

آزمايشگاه رنگ­همانندی به عنوان يک آزمايشگاه پژوهشی مورد استفاده پروژه­های تحقيقاتی، کارشناسی ارشد و دکتری است. اين آزمايشگاه به مدرن­ترين وسايل سنجش رنگ مجهز است. اسپکتروفتومترهای انتقالی-جذبی و انعکاسی به همراه اسکنرها و چارت­های استاندارد که در اغلب پروژه­های فيزيک رنگ و رنگرزی مورد استفاده قرار می­گيرند از اصلی­ترين تجهيزات اين آزمايشگاه می­باشد. 

 

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه پنجم 

تلفن : 64542676 

سرپرست آزمايشگاه : دکتر سيد حسين اميرشاهی 

شماره تماس : 2642 

 

 

شرکت سازنده 

مدل 

نام دستگاه

GretagMacbeth

Color-Eye 7000A

اسپکتروفتومتر انعکاسی

دارای قابليت اندازه­ گيری انتقال محلول­ها و فيلم­های شفاف

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

P قادر به اندازه­گيری انعکاس و انتقال (کلی و مستقيم) نمونه­های پشت­پوش و فيلم­های نازک با قابليت دوباره تکرار بالا

P مجهز به دو دريچه بزرگ و کوچک با سايزهای متفاوت به منظور اندازه­گيری نمونه­هايي با اندازه­های مختلف

P محاسبه محرکه­های رنگی در فضاهای استاندارد در زير منابع نوری متداول و تعيين انديس­های سفيدی و زردی

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Varian

UV-VIS- NIR, Cary 100

اسپکتروفتومتر جذبی

کنترل کننده دما

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

 

شرح دستگاه:

اين دستگاه قادر به اندازه­گيری جذب و انتقال محلول­ها و فيلم­های نازک در محدودة ماوراء بنفش، مرئی و مادون قرمز (190 تا 900 نانومتر) به صورت بسيار دقيق و آناليتيک می­باشد. سيستم اندازه­گيری به صورت دو پرتوی بوده و نمونه و استاندارد به طور همزمان در معرض پرتوهای تابشی قرار می­گيرند.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

اپسون

3170

پويشگر

قابليت اندازه ­گيری نگاتيو، اسلايد و فيلم­های 35 ميلي­متری

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

 

اين دستگاه قادر به اندازه­گيری محرکه­های RGB  نمونه­های رنگی با قدرت تفکيک بسيار بالا می­باشد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

TES-1336A

نورسنج

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

P اندازه­گيری شدت روشنايي منابع نوری در محدوده­های 20، 200، 2000 و 20000 لوکس

P دارای قابليت نصب به کامپيوتر

P دارای سنسورهای نوری با حساسيتی مشابه با منحنی نوری CIE

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

 

ICS-TEXICON

کابينت نور

 

تجهيزات اضافی

{#myemotions_dlg.cool}

شرح دستگاه:

اين دستگاه دارای 4 منبع نوری متفاوت بوده که استانداردهای روشنايي D65، A، TL84 و نيز نور ماوراء بنفش را شبيه­سازی می­نمايند. از دستگاه مذکور به منظور ارزيابی بصری نمونه­های رنگی، بررسی تغييرات رنگ، مقايسه نمونه­های رنگ شده با استاندارد و نيز مقايسه بچ­های متفاوت رنگی با يکديگر و همچنين مقايسة رنگزاهای يکسان روی مواد مختلف تحت شرايط استاندارد استفاده می­گردد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

مک­بث

 

چارت رنگی

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

 

شرح دستگاه:

چارت رنگی نيمه براق SG به منظور تامین نيازهای صنعت عکاسی ديجيتالی بویژه در خصوص توصیف دوربین­ها طراحی شده و شامل استانداردهای رنگی مرجع با بالاترين کيفيت ممکن می­باشد.

اين چارت رنگی شامل 140 نمونه بوده که مشخصاً از روی موقعيت آنها در فضارنگ انتخاب شده­اند. بسياری از اين نمونه­های مربع شکل بيانگر رنگ اشياء طبيعی خاصی مانند پوست بدن، برگ درختان و آسمان آبی می­باشد.

از جمله کاربردهای اين چارت رنگی می­توان به موارد زير اشاره نمود:

P کنترل و مقايسة تصاوير ديجيتالی دوباره توليد شده با صحنة حقيقی يا الگوی آزمايشی  

P انجام بالانس سفيد  با دوربين­های ديجيتالی

P ايجاد پروفايل ICC دوربين توسط نرم­افزارهای دوربين

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

کداک

Q-60

چارت رنگی IT8.7

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

شرح دستگاه:

چارت­های رنگی IT8.7 که تعدادی از آنان در فهرست تصاوير استاندارد نيز پذيرفته شده­اند، به منظور توصيف ادوات اندازه­گيری و دوباره ­توليد رنگ مانند اسکنرها و چاپگرها ارائه شده­اند. ادعا شده است که با اندازه­گيری تمامی نمونه­های موجود در اين چارت امکان توصيف يک چاپگر با ايجاد يک جدول مقايسه­ای LUT ميسر می­گردد.

لازم به ذکر است که چارت­های رنگی مذکور در دو نوع IT8.7-1 و IT8.7-2 ارائه گرديده که نوع اول برای مواد انتقال­دهنده و نوع دوم برای مواد منعکس­کننده می­باشد.

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

نساج صنعت

 

تست­کننده ثبات نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح دستگاه:

اين دستگاه به منظور اندازه­گيری ثبات منسوجات در برابر نور مرئی و ماوراء بنفش به کار می­رود.