آزمايشگاه کنترل کیفیت کالای تکمیل شده

آزمايشگاه کنترل کیفیت کالای تکمیل شده

  • معرفي

در اين آزمايشگاه عمدتاً روش­های مختلف تکميل کالای سلولزی و پروتئينی مورد بررسی واقع می­شود. بهينه کردن روش­ها با تغييرات شرايط آزمايش از جمله اهداف اين آزمايشگاه می­باشد. اندازه­گيری سختی آب که يکی از عوامل مهم در تکميل می­باشد، تکميل­های پيشرفته نظير تکميل ضد چروک و ضد آتش از جمله آزمايش­هايي است که در اين آزمايشگاه انجام می­گيرد.

آزمايشگاه تکميل يک آزمايشگاه آموزشی بوده و واحد درسی آز- تکميل برای دانشجويان مقطع کارشناسی مهندسی نساجی گرايش شيمی نساجی و علوم الياف، در اين آزمايشگاه ارائه می­گردد.

مکان : دانشکده مهندسی نساجی- طبقه

تلفن : 2623

سرپرست آزمايشگاه : دکتر ناهيد همتی نژاد

شماره تماس : 2606

کارشناس آزمايشگاه : مهندس عارفه تکند

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

Herisau

E520

pH  متر الکتريکی

 

تجهيزات اضافی

 

شرح دستگاه:

اين دستگاه قادر به اندازه­گيری دقيق pH و دمای محلول­ها می­باشد.

 

 

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

DIAMAX

42402

ميکروسکوپ

 

تجهيزات اضافی

 

 

شرح دستگاه: