آزمايشگاه آب و پساب

آزمايشگاه آب و پساب

  • معرفي

در آزمايشگاه  تحقيقاتي آب و پساب پروژه‏هاي مختلف كارشناسي , كارشناسي ارشد و دکتري در مورد آناليز و تصفيه پسابهاي نساجي و بازيابي مواد انجام مي­شود. در اين آزمايشگاه در زمينه‏هاي تحقيقاتي و صنعتي انجام آزمايشهايي از قبيل بازيابي آهارها از پسابها, آهار زدايي, رنگ بري از پسابهاي حمامهاي رنگرزي و  بازيافت مواد رنگزا همچنين انجام پروژه‏هاي صنعتي در اشل پايلوت در مورد مسائل زيست محيطي ، تصفيه پسابها و بازيابي مواد امکان پذير است.

 

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دکتر شوشتري

شماره تلفن تماس: 64542638

مسئول آزمايشگاه:

شماره تلفن تماس:

موقعيت آزمايشگاه: طبقه سوم  شماره 314

 

 

 

سال ساخت يا ورود

تعداد دستگاه

كشور

سازنده

مدل

نام دستگاه

رديف

-

1

ايران

ـــ

دستگاه الكتروشيميايي

1

-

1

ـــ

ـــ

دستگاه پايلوت اولتراسيون

2

-

1

ـــ

ـــ

دستگاه كوگولاسيون

3

-

1

ـــ

CRN4

تصفيه شيميايي ــ فيزيكي

4

-

1

آمريكا

Ohaus

ترازوي الكتريكي

5

-

1

ايران

Novin

آون

6

-

1

ـــ

ـــ

Power supply

7

-

1

ايران

ـــ

سانتريفيوژ

8

-

1

ايران

ـــ

دستگاه آب مقطرگيري

9