گرایش بین گروهی سازه های نانولیفی

اين دانشكده هر ساله از طريق آزمون سراسري در چهار گرايش تكنولوژي نساجي، شيمي نساجي‌وعلوم الياف، مديريت نساجي و نیز گرایش ساختار های نانولیفی اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد.  بطور كلي هدف از تاسيس دوره‌هاي كارشناسي ارشد,  ارتقاء سطح علمي و افزايش توان پژوهشي و تحقيقات مهندسي و همكاري گسترده‌تر با مراكز صنعتي، پژوهشي و آموزشي  براي رفع نيازهاي كشور مي باشد.  در طول مدت 2 ساله اين دوره‌ها, دانشجويان موظف هستند تا  32 واحد درسي كه شامل 24 واحد دروس نظري، 6 واحد پروژه عملي و 2 واحد سمينار مي‌باشد را با موفقيت بگذرانند.

 

مهندسي ساختارهای نانو ليفي

 

رشته مهندسي سازه هاي نانو ليفي براي ايجاد توانمندي هاي علمي در راستاي توسعه تحقيقات روي ساختار هاي نانو ليفي به منظور ايجاد صنايع نوين و توسعه صنايع فعلي با بهره گيري از فن آوري نانو با عنايت ويژه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مورد تصويب قرار گرفت. اين رشته براي اولين بار توسط گروه تخصصي سازه هاي نانو ليفي دردانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير مطرح و پس از تعريف دوره و تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اولين بار در سال 1388 اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با توجه به جوان بودن دانش فن آوري نانو، در ارائه دروس رشته از منابع درسي روز آمداستفاده مي شود كه خود بر انگيزنده نشاط علمي و پژوهشي در دانش پژوهان اين رشته است. رويكرد كلي تعريف دروس و پروژه در اين رشته تقويت بنيه هاي پژوهشي جوانان علاقه مند و تواناي اين كشور در محور ايجاد زير ساخت هاي لازم براي افق در پيش رو ي صنايع نانو تكنولوژي در قالب انجام پژوهش هاي بنيادي وو بنيادي –كاربردي مي باشد بطوريكه دانش آموختگان اين رشته توانايي هاي لازم را براي اشتغال در صنايع مختلف نانو فنا وري داشته و داراي قابليت هاي كار آفريني در عرصه صنايع دانش بنيان مي باشند.

اهداف راه اندازي اين رشته عبارتند از:

 

1-    ايجاد انگيزه براي دانشجويان در ادامه تحصيل در شاخه هاي جديد نساجي

2-    ايجاد فضاي كاري براي جذب نيرو هاي با استعداد و توانمند علمي جهت انجام پژوهش در زمينه هاي علوم و فن آوري نانو.

3-     برآورده نمودن نيازهاي علمي در زمينه هاي صنعتي و پزشكي در محور محصولات نانو ليفي.

4-  تامين نيروي كارشناس لازم براي تأسيس صنايع نوين مبتني بر نانو تكنولوژي ليفي (سازه هاي نانو ليفي داراي ارزش افزوده بالا)

5-    ارتقاء توليدات  صنايع نساجي با بهره گيري از فن آوريهاي نانو(توليد منسوجات نانو ليفي هوشمند و نانو ذرات).

6-  تأمين دانش لازم براي نانوفناوري مورد نياز در فن آوري هاي جديد ( از جمله در زمينه هاي فيلتراسيون مواد جاذب رنگهاي نانو و تكميل هاي چند منظوره )

 

دانش آموختگان دوره كارشناس مهندسي با گذراندن حداقل 32 واحد درسي و تحقيقاتي بشرح زير موفق به دانش آموختگي در كارشناسي ارشد مهندسي ساختار هاي نانو ليفي مي گردند:

دروس اصلي (9 واحد )، دروس تخصصي (15 واحد) ، سمينار 2 واحد و پايان نامه6 واحد

عناوين برخي از دروس اين دوره بشرح زير است:

1-  فيزيك كوانتوم

2-  فناوري و فرآیند روشهای مختلف تولید ساختار هاي نانو ليفي

3-  شناسايي و آناليز ساختارهاي نانو ليفي

4-  فيزيك و مكانيك ساختار هاي نانو ليفي

5-  ساختار هاي پيشرفته نانو ليفي

6-  روشهاي نوين بهسازي و مدلسازي

7-  نانو ذرات در فرآنيدهاي تكميلي

8-  روشهای پیشرفته مطالعه ساختار الیاف

9-  آمار و روشهاي تحقيق

10-تجزيه و تحليل داده ها ي مهندسي

11-طيف سنجي مولكولي( اسپكتروسكوپي پيشرفته)