دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول شيمي رنگ وموادواسطه رضا محمدعلي مالک (۸۰۰-۱۰۰۰)
بافندگي ۲ هوشنگ نصرتی (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بافندگي حلقه اي ۲ علي اصغر اصغريان جدي (۸۳۰-۱۰۰۰)(۸۳۰-۱۰۰۰)
تجزيه فني بافت پارچه محمد معروفي (۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک کاربردي محمد کريمي (۱۰۳۰-۱۲۰۰)(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
تکسچرايزينگ محمدرضا محدث مجتهدي (۸۰۰-۱۰۰۰)
تکميل کالاي نساجي ۱ مجيد منتظر (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تکنولوژي توليدالياف نساجي وصنعتي احمد موسوي شوشتري (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تکنولوژي نساجي ۱ سيدمحمد عترتي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تکنولوژي نساجي ۲ سيامک سحرخيز (۱۰۰۰-۱۱۳۰)(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
ديناميک عمومي زهره منصوری (۱۳۰۰-۱۴۳۰)(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
رنگرزي الياف طبيعي رضا محمدعلي مالک (۸۰۰-۱۰۰۰)
ريسندگي ۲ مجيد صفرجوهري (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)
ساختمان فيزيکي الياف محمد حقيقت کيش (۸۰۰-۱۰۰۰)
شيمي آلي ۱ مجيد عبدوس (۱۰۰۰-۱۱۳۰)(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
شيمي الي ۱ مجيد عبدوس (۸۰۰-۹۳۰)(۸۰۰-۹۳۰)
شيمي الياف طبيعي ناهيد همتي نژاد (۱۳۰۰-۱۵۰۰)
شيمي نساجي ۲ ناهيد همتي نژاد (۱۰۰۰-۱۱۳۰)(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
شيمي پليمر سيدهژير بهرامي (۸۰۰-۹۳۰)(۸۰۰-۹۳۰)
طراحي ماشين ۱ مهدي اخلاقي (۱۶۳۰-۱۷۳۰)(۱۶۳۰-۱۷۳۰)