دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
امتحان جامع 2828280 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
خواص مکانيکي رئولوژيکي الياف 2891113 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
رساله 2890900 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
مطالب ويژه ۳ 2891183 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
مکانيک و فيزيک پارچه 2891133 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
کاربردکامپيوتروالکترونيک درماشين آلات اندازه گيري نساجي 2891143 مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي